Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSądy polubowne w Austrii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-23 12:31:35
austria, österreich, sądy polubowne

W Austrii obok sądów powszechnych występują również sądy polubowne. Najistotniejsze ich cechy oraz sposób funkcjonowania przedstawia poniższa informacja.

Sąd polubowny nie jest organem państwowym, lecz prywatną instytucją sądową. Opiera się on na umowie cywilnoprawnej (ochrona interesu jednostek i regulacja stosunków między nimi), w której strony decydują się na rozstrzygnięcie sporu przez ten sąd.

Zaletą prywatnego sądownictwa polubownego jest możliwość powołania zaufanych stron do podjęcia decyzji (arbitrów), co oznacza, iż decyzje dotyczące sporu mogą zostać podjęte przez bezstronnych specjalistów, którzy bez konieczności przestrzegania surowych przepisów prawnych podejmują decyzję opartą na względach słuszności.

Problematyczna może być jednak obiektywność / bezstronność sądu polubownego. Sądownictwo polubowne ma szczególne znaczenie w sprawach handlowych.

Decyzja arbitrów tego sądu jest decyzją wiążącą dla stron. Jednak przy znaczących lukach w postępowaniu, decyzja ta może zostać złożona do ponownego rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu. Oprócz tego, kompetencje sądu polubownego są o tyle ograniczone, że nie pozwalają mu wszczynać żadnego postępowania karnego ani egzekucyjnego. Oznacza to, że sądy polubowne nie mogą nakładać kar, ani narzucać wykonania swojej decyzji przy użyciu srodków przymusu - jest to kompetencja państwa tj. sądu powszechnego.

Sąd polubowny

Metoda uregulowania prywatnych sporów poza sądownie tj. poprzez postępowanie rozjemcze zyskuje, zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i miedzynarodowej, coraz większe znaczenie. Zalety dla klientów są oczywiste, postępowanie stosuje się w szczególności do możliwie szybkiego rozwiązania sporów – jest, więc rozwiązaniem korzystnym pod względem finansowym oraz w szczególnych przypadkach kompetentnym, dzięki czemu odciąża także sądownictwo państwowe.

W wyniku nowelizacji prawa cywilnego w 2002 r. zezwolono w Austrii na utworzenie sądów polubownych funkcjonujących przy izbach adwokackich. Według znowelizowanej ustawy, adwokaci prowadzący postępowanie polubowne winni dysponować wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym pełnienie funkcji prowadzącego postępowanie, być niezależni i posiadać stosowną wiedzę z zakresu prawa.

Austriacka Izba Adwokacka sformuowała ramy prawne dla postępowania polubownego, które stanowią podstawę prawną do prowadzenia przez adwokatów postępowania polubownego w poszczególnych krajach związkowych.

Sędzią w postępowaniu polubownym mogę być każdy niezależny adwokat widniejący na liście adwokackiej danego kraju związkowego, bądź europejskiej liście adwokackiej. Obok tego istnieją również tzw. listy dziedzin specjalistycznych , wyszczególnione na nich zostały dziedziny prawne, do których zostały przypisane konkretne nazwiska adwokatów specjalizujących się w danej dziedzinie (prawo gospodarcze, prawo nieruchomości, prawo pracy itd.)

Jak przebiega postępowanie polubowne?

Postępowanie polubowne zostaje wszczęte poprzez złożenie pozwu do sądu polubownego. Wraz z pozwem należy złożyć oparty na dokumentach dowód lub poświadczyć, iż oskarżony zgodził się jednoznacznie na przeprowadzenie postępowania lub przekazał stosowne upoważnienia sądowi polubownemu.

Pozew, wraz z podstawą prawną, listą sędziów polubownych oraz listą adwokatów specjalizujących się w danej dziedzinie prawnej zostaje oskarżonemu doręczony przez sekretariat sądu polubownego. Następnie, oskarżony w terminie do 14 dni jest zobowiązany powiadomić sąd, czy decyduje się złożyć zeznania przed sądem, czy akcepuje zaproponowanego przez oskarżyciela sędziego polubownego oraz czy przy braku porozumienia stron dotyczącego wyboru konkretnego sędziego polubownego wyraża zgodę na powołanie sędziego przez prezydium sądu.

W okresie dalszych 14 dni, tj. czterech tygodni po doręczeniu pozwu, oskarżony ma obowiązek złożyc uzasadnioną odpowiedź na wystosowane wobec niego oskarżenie.

Decyzja w postępowaniu polubowym zostaje podjęta przez jednego sędziego polubownego, bądź przez senat składający się z trzech arbitrów. Strony mogą porozumieć się w sprawie wyboru arbitra. W przpadku braku porozumienia, zostaje on powołany przez prezydium sądu z posiadanej listy.

Postępowanie polubowne, co do zasady (za wyjątkiem konkretnych przypadków) prowadzone jest według ogólnych postanowień zawartych w kodeksie postępowania cywilnego.

Koszty postępowania polubownego.

Wraz ze złożeniem pozwu powstaje obowiązek uiszczenia opłaty. Z tego tytułu zostają opłacone czynności arbitra, który będzie starał się, możliwie bez jakiejkolwiek zwłoki, doprowadzić sprawę do rozstrzygnięcia.

Obok arbitrażu istnieje również możliwość mediacji. W tym przypadku strony – zanim dojdzie do postępowania polubownego- mogą podjąć próbę załagodzenia sporu.

 
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2013
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Podłogarnia | Podłogi Olsztyn | Panele | Drzwi

Podłogarnia to Lider sprzedaży i montażu drzwi i podłóg w Olsztynie. Posiadamy najlepszy team mon...
Polska - OIsztyn 2021-09-22 Dodał: Sebastian Nowak Wyposażenie wnętrz, Drzwi i okna, Meble Zobacz ofertę

Agencja Reklamowa Olsztyn | Studio Reklamy | Agencja Marketingowa | Reklama Olsztyn

Agencja Reklamowa z Olsztyna oferuje profesjonalne usługi reklamowe dla firm z Olsztyna, jak i ca...
Polska - Olsztyn 2021-09-20 Dodał: Sebastian Wieczorek Media i reklama Zobacz ofertę

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Produkcja mebli, Produkcja pozostałych maszyn, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert