Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInstrumenty eksportu

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE)

Wzorem niektórych krajów Unii Europejskiej, a także innych krajów będących członkami OECD, ustanowiono w Polsce system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów średnio i długoterminowych o stałych stopach procentowych na finansowanie eksportu (Program DOKE). Dodał : Tomasz Podsiedzik | 23.12.2015 Austria, Österreich, Polska, Polen, Poland, eksport, export, rząd

zdjęcie domyślne

Kredyty rządowe

Polskie rządowe kredyty eksportowe przeznaczone są na finansowanie dostaw z Polski. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 23.12.2015 Austria, Österreich, Polska, Polen, Poland, kredyty, rząd

zdjęcie domyślne

Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa

Skarb Państwa może udzielać poręczeń i gwarancji: spłaty kredytów, wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przez ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 23.12.2015 Austria, Österreich, Polska, Polen, Poland, rząd, eksport, export

zdjęcie domyślne

Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych - KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna jako jedyna instytucja ubezpieczeniowa w Polsce może pomóc w bezpiecznym handlu na m.in. rynkach wschodnich, ponieważ na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych posiada upoważnienie do oferowania ubezpieczeń należności eksportowych z gwarancjami Skarbu Państwa. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 23.12.2015 Austria, Österreich, Polska, Polen, Poland, eksport

zdjęcie domyślne

SOLVIT - system skutecznego rozwiązywania problemów przedsiebiorców w UE

SOLVIT zajmuje się rozwiązywaniem konkretnych problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich. Jeżeli w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością lub pobytem w innym państwie członkowskim władze administracyjne tego państwa niewłaściwie zastosowały zasady prawa wspólnotowego, w rozwiązaniu takiego konkretnego sporu może pomóc Państwu SOLVIT. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 23.12.2015 Austria, Österreich, Polska, Polen, Poland, przedsiębiorstwa

zdjęcie domyślne

Informacja WKÖ dla przedsiębiorców (polska wersja językowa).

Informacja WKÖ dla przedsiębiorców (polska wersja językowa). Dodał : Tomasz Podsiedzik | 23.12.2015 Austria, Österreich, Polska, Polen, Poland, przedsiębiorcy, eksport

zdjęcie domyślne

Informacja dla polskich przedsiębiorców o zamówieniach publicznych w Austrii

lekroć mówimy o ustawie o zamówieniach publicznych mamy na myśli umowy odpłatne zawierane pomiędzy Zamawiającym (osobę zobowiązaną do stosowania ustawy) a wykonawcą (oferentem) a więc osobą która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 23.12.2015 Austria, Österreich, przedsiębiorcy, zamówienia publiczne

zdjęcie domyślne

Rządowy Program Wsparcia Eksportu

Celem programu jest aktywizacja polskiego eksportu poprzez zwiększenie konkurencyjności oferty krajowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 23.12.2015 Austria, Österreich, Polska, Polen, Poland, eksport

Poprzednia
z 1
Następna