Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMożliwości bezpośredniej sprzedaży na jarmarkach w Austrii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-23 13:26:29
austria, österreich, handel, sprzedaż bezpośrednia

Jarmarki okolicznościowe mogą odbywać się z okazji pikników ulicznych, odpustów, świąt Wielkanocnych czy też Bożego Narodzenia. Pod pojęciem jarmarków okazjonalnych rozumiane są imprezy, gdzie sprzedaż odbywa się na ulicach dostępnych do ruchu publicznego (w sensie par. 1, ust. 1 austriackiego kodeks ruchu drogowego 1960), tj. na ulicach, z których każdy może korzystać na określonych warunkach.

Jarmarkami okazjonalnymi nie są targi budowlane, imprezy targowe oraz Święta.

Warunki/ Wymogi:
Jarmark musi posiadać co najmniej 10 stoisk sprzedaży. Powinny być również przewidziane miejsca na punkty gastronomiczne, które mogą stanowić najwyżej 1/3 ogólnej liczby stanowisk targowych. Jarmarki okazjonalne mogą odbywać się tylko w związku ze szczególnymi okazjami. W tym samym miejscu sprzedaż może odbywać się maksymalnie 6 razy w roku kalendarzowym (chodzi o ten sam jarmark okazjonalny z takimi samymi przedmiotami).

Terminy i adres dla Wiednia:
Wnioski o zezwolenie na organizację jarmarku w Wiedniu powinny zostać przedłożone pisemnie w Wiedeńskim Urzędzie Targowym (Wiener Marktamt). Wniosek winien zostać złożony w tym urzędzie najwcześniej 10 miesięcy przed planowanym terminem jarmarku, najpóźniej 4 tygodnie przed planowaną imprezą. Pośrednictwo w znalezieniu miejsca na wydarzenie nie leże w gestii urzędu.

Wiedeński Urząd Targowy (MA 59)
Dyrekcja Urzędu
3., Am Modenapark 1-2
Telefon: +43 1 4000-59210
Fax: +43 1 4000-99-59210
E-Mail: post@ma59.wien.gv.at

Zamiar organizacji jarmarku w innym mieście wymaga konieczności kontaktu z jego odpowiednim urzędem w celu ustalenia jednostki właściwej do załatwiania niezbędnych zezwoleń.

Przebieg postępowania:
Po złożeniu wniosku następuje wszczęcie postępowania. Wybrane miejsce jarmarku będzie podlegało postępowaniu, podczas którego wyznaczony urzędnik zostanie oddelegowany w wybrane miejsce (wizja lokalna). Na początku wyboru miejsca wniosek musi zostać podpisany przez wnioskodawcę. Jeżeli ustalenia wykażą, że prawne wymogi przeprowadzenia jarmarku okolicznościowego mogą zostać spełnione, wnioskodawca otrzyma decyzję wraz z określonymi w przepisach zobowiązaniami i wymogami. Z uprawomocnieniem się zezwolenia na przeprowadzenie jarmarku okazjonalnego wnioskodawcy przydzielone są miejsca targowe na cały czas trwania jarmarku.

Konieczne dokumenty:
Wniosek musi zawierać następujące dokumenty:
· Określenie okazji, z jakiej organizowany jest jarmark (np. święto wiosny, odpust, Boże Narodzenie itd.)
· Planowe przedstawienie wybranego miejsca jarmarku z wyszczególnieniem stanowisk sprzedaży, przejść, przejazdów
· Wyszczególnienie łącznej liczbay miejsc, w których odbywać się będzie jarmark, oraz liczby punktów gastronomicznych
· Koncepcja przewidzianych grup towarów oraz planowane zaopatrzenie jarmarku w energię
· Planowane dni i godziny otwarcia jarmarku
· Pisemna zgoda uprawnionych do dysponowania gruntem, na którym ma się odbyć jarmark. Na przykład, jeśli jarmark ma się odbyć na publicznej ulicy, uprawnionym do dysponowania ulicami w Wiedniu jest Wydział Zarządzania Ulicami i Remontami Ulic (Abteilung für Strßenverwaltung und Straßenbau) MA 28. Jeśli zaś w parku publicznym, Wydział Wiedeńskich Ogrodów Miejskich (Abteilung Wiener Stadtggärten) MA 42.

Koszty i płatności:
Opłata targowa:
Stosownie do taryfy opłat targowych 2006 (Tarifpost 25), opłata targowa wynosi:
· 11,21 Euro za każde stanowisko targowe na dzień do 50 zatwierdzonych stanowisk
· 8,40 Euro za każde stanowisko targowe na dzień do 75 zatwierdzonych stanowisk
· 5,60 Euro za każde stanowisko targowe na dzień od 76 zatwierdzonych stanowisk

Opłata targowa jest wymagana najpóźniej 2 dni przed założonym rozpoczęciem jarmarku i winna zostać dokonana przelewem bankowym.

Rachunki i płatności:
Osoba kontaktowa odnośnie płatności znajduje się w MA 6 – Wydział Księgowy 12.

Formularz Online:
Zezwolenie na organizację jarmarku okazjonalnego – WNIOSEK ONLINE

Dodatkowe Informacje:
- prowadzący działalność gospodarczą (w Austrii) nie potrzebują żadnych innych pozwoleń. Winien jednak, na wypadek kontroli, dysponować dokumentem poświadczającym wpis do rejestru podmiotów prowadzących taką działalność lub oryginał zezwolenia na jej prowadzenie.
- Wszyscy inni uczestnicy jarmarku winni posiadać ważny dowód ze zdjęciem oraz kartę meldunkową (Meldezettel).
- Producenci rolni mają prawo jedynie do bezpłatnego rozdysponowywania próbek. Płatna sprzedaż napoi albo potraw jest niedozwolona.
- Osoby prywatne mogą sprzedawać jedynie używane wyroby, które zostały dopuszczone do sprzedaży i pochodzą z własnego gospodarstwa domowego. Sprzedawane towary nie mogą być wcześniej skupowane albo zbierane.
- Także samo organizowanie jarmarków może podlegać austriackiemu rozporządzeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej z 1994 r. (Gewerbeordnung 1994) i wymaga posiadania odpowiedniego dokumentu upoważniającego do jej prowadzenia.

 

 
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2015
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Budowa antresoli

Zajmujemy się budową i konstrukcją Antresoli Realizujemy różne projekty i aranżacje .Antresole n...
Polska - Piaseczno 2021-03-06 Dodał: Paweł Oleba Budownictwo Zobacz ofertę

Zwiększenie ilości klientów

Główną ideą Kontakt Marketing jest wsparcie Państwa firmy w każdym aspekcie jej działań marketing...
Polska - Piszczac 2021-03-05 Dodał: Piotr Omelańczuk Media i reklama Zobacz ofertę
</h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
574 786 931
TBZ dentysta
tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

TBZ dentysta
Popiela 13
Toruń 87-100
574 786 931...
TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert