Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInstytuty badawcze w Austrii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lidia Szeląg | 2016-06-02 11:01:04
instytuty badawcze w austrii


Austria zajmuje w Europie i świecie coraz silniejszą pozycję, jako ośrodek naukowy.
Ponad 50 klastrów przemysłowych oraz zindywidualizowane programy wspierania innowacji zapewniają idealne relacje nauki i biznesu. Austriacki sektor badań naukowych jest bardzo dynamiczny i może poszczycić się wieloma światowymi wynalazkami w swojej długiej tradycji badawczej. Uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe, pozauczelniane jednostki naukowe, MŚP, klastry branżowe oraz ośrodki badawcze dużych firm dbają o to, aby nowatorskie pomysły przekute zostały w konkretne produkty i usługi. Podstawą praktycznych aplikacji i inteligentnych systemów bezpieczeństwa danych są austriackie technologie high-tech. Wiele z ponad 2800 instytucji zorientowanych na nowoczesne technologie zdobyło już międzynarodowe uznanie i współpracuje ze światowymi koncernami. Od lat przedsiębiorstwa oraz instytucje naukowe w Austrii tworzą strategiczne partnerstwa w formie centrów kompetencji i klastrów branżowych. Poprzez wykorzystanie efektu synergii i potencjału podejmowane są wspólne prace nad rozwiązaniami wyznaczającymi nowe trendy. Jedną z bardziej udanych inicjatyw wspierania badań naukowych jest centrum COMET (Competence Centers for Excellent Technologies). Dzięki stworzeniu przez COMET dogodnych warunków ramowych do kooperacji, od lat trwa współpraca przemysłu i gospodarki w wiodących w kraju technologiach. Obecnie 46 centrów kompetencji zapewnia inwestorom zagranicznym, dzięki posiadaniu poszukiwanego na świecie know-how, istotną przewagę konkurencyjną. W 9 krajach związkowych działa ponad 50 klastrów przemysłowych koncentrujących 3500 przedsiębiorstw i zatrudniających 420 000 pracowników działających na rzecz wzmocnienia potencjału innowacyjnego gospodarki austriackiej.

Obok systemu zachęt, jak premia na badania naukowe (10%), także stworzenie odpowiednich struktur, jak na przykład Austriacka Agencja Promocji Badań (FFG) pozwoliło Austrii na zyskanie pozycji ośrodka atrakcyjnego dla badań naukowych dla gospodarki.

Odnosząc się do zagadnień dotyczących funkcjonowania instytutów badawczych należy podkreślić, że w Austrii nie ma ich ujednoliconej formy ani struktury oraz z uwagi na dużą różnorodność jednostek działających w szerokim obszarze badań, technologii i innowacji (FTI), więc nie jest możliwe sprecyzowanie informacji, która dotyczyłaby wyłącznie samych instytutów. W dostępnych dokumentach nie występuj pojęcie „instytut badawczy” jako odrębny podmiot różniący się od innych, realizujących prace w obszarze FTI.

Charakter prawny austriackich instytutów badawczych a także ich status własnościowy jest bardzo zróżnicowany. Dla przykładu organizacja pn. Forschung Austria (FA) będąca w istocie agencją usługową oferującą dostęp do know-how ponad 2 tys. wysoko kwalifikowanych ekspertów, zorganizowana jest jako stowarzyszenie (Verein). Kierowana jest przez zarząd składający się z dwóch przedstawicieli członków zwyczajnych stowarzyszenia oraz Federalnego Ministerstwa Komunikacji, Innowacji i Technologii, a także jednego przedstawiciela członków nadzwyczajnych posiadającego głos doradczy. Z kolei członkowie zwyczajni jak Austrian Institute of Technology (największy austriacki pozauniwersytecki instytut badawczy) czy Salzburg Research (grupa badawcza kraju związkowego Salzburg) zorganizowane są w formie spółek z o.o. W grupie członków nadzwyczajnych jest np. Carinthian Rech Research (największe pozauniwersyteckie centrum/instytut badań i rozwoju w kraju związkowym Karyntia) działające w formie spółki akcyjnej. Z kolei ustawa o Narodowej Fundacji na rzecz Badań, Technologii i Rozwoju (FTE Nationalstiftungsgesetz) powołała tą jednostkę organizacyjną, zajmującą się wspieraniem austriackich badań, technologii i rozwoju w formie fundacji.

W sensie własnościowym zdecydowanie najwięcej jednostek badawczo-rozwojowych usytuowanych jest w sektorze przedsiębiorstw, gdzie ponoszonych jest 71 procent wszystkich wydatków na badania i rozwój. Szkoły wyższe zajmują drugie miejsce z 24 procentami wydatków; 2,8 procent przypada na państwo oraz 0,4 procent na organizacje nie nastawione na zysk (pożytku publicznego).

Z uwagi na szeroką gamę form prawnych oraz form własności podmiotów badawczych nie zostały określone i wdrożone wspólne zasady powoływania i oceny kierownictwa tych jednostek.

Wg danych Statistik Austria w 22 publicznych uniwersytetach jest 1187 jednostek (instytutów) prowadzących badania; prace badawcze prowadzone były też w 3 326 przedsiębiorstwach, głównie w grupie msp. W ujęciu regionalnym 33 procent aktywności badawczych przypada na Wiedeń oraz odpowiednio: Styria – 19,6 %, Górna Austria 17,7 %, Tyrol 9,5 %, Dolna Austria 7,6 %, Karyntia 5,6 %, Salzburg 3,6 %, Vorarlberg 2,6 % i Burgenland 0,7 %.

Austriackie podmioty działające w obszarze badań, technologii i innowacji mają dużą swobodę w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy z zagranicznymi jednostkami badawczymi. Jej zakres determinuje z jednej strony przedmiot prowadzonych badań, z drugiej ocena możliwych perspektyw i korzyści takiej współpracy.

WPHI Wiedeń