Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek budowlany w Austrii.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-01-07 09:28:20
analizy rynkowe

Budownictwo nigdy nie było głównym motorem napędowym austriackiej gospodarki. Jednak jako jeden z kluczowych sektorów oferujących miejsca pracy, pełni ważną funkcje dla wzrostu gospodarczego.

Budownictwo nigdy nie było głównym motorem napędowym austriackiej gospodarki. Jednak jako jeden   z kluczowych sektorów oferujących miejsca pracy, pełni ważną funkcje dla wzrostu gospodarczego. Przyhamowanie planow inwestycyjnych oraz wyczerpanie zleceń publicznych, spowodowało obniżenie wartości dochodowej branży. Mimo tego, sektor budowlany nadal pozostaje stabilnym miejscem pracy dla wiecej niż 7% ogółu zatrudnionych.

 

Spowolnienie koniunktury spowodowało obniżenie dynamiki rozwoju budownictwa oraz brak napływu nowych zamówień. Do końca 2013 roku zaobserwowano 1% spadek  zatrudnienia. W ciągu 8 mięsięcy liczba zatrudnionych wśród prowadzących niesamodzielną działalność zarobkowa, wzrosła średnio o 1,2%, a liczba bezrobotnych  z wykształceniem budowlanym o 11%. Miernik poziomu zaufania w budownictwie osiągnął w sierpniu, najniższą wartość od roku.

Prognozy szacują, że rok 2015 zakończy się jednak pozytywnie dla branży budowlanej. Przypuszczalnie produkcja wzrośnie o 3% wartości nominalnej, lub z uwzględnieniem inflacji o 1%, a całkowity wolumen produkcji osiągnie wartość 30mld euro. Pomimo licznych strat w 2013 i 2014 roku, wzrost produkcji przemysłu jest wciąż o 2 punkty procentowe niższy, niż średnio w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Nic nie wskazuje na to, aby w kolejnych latach miało dojść do znacznego rozkwitu branży budowlanej w Austrii. Powodem tego są liczne restrykcje budżetowe ze strony państwa, brak prywatnych inwestycji oraz niepewna koniunktura przemysłu.

 

Spowolnienie gospodarcze uderza wszystkie sektory budownictwa

Żaden z centralanych sektorów przemysłowych nie jest w stanie uniknąć efektów wyhamowania gospodarki. Kryzys gospodarczy, który ma miejsce najbardziej dotknął branże inżynierii lądowej i budownictwa komercyjnego.

 

Przeprowadzanie prac remontowych okazało się prawdziwą podporą i jednyną deską ratunku w czasach kryzysu i pozwoliło branży budowlanej na chwilę stać się głównym filarem gospodarki. Zbyt niska wysokość środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i dobry stan mieszkań w Austrii, nie są w stanie zapewnić zrównoważonego i długotrwałego rozwoju tego sektora gospodarki.

Długoterminowe prognozy dla budownictwa są mimo to ponadprzeciętnie pozytywne. Wynika to, z już istniejącej nadwyżki popytu, która będzie musiała zostać zrównoważona.  W efekcie, popyt na mieszkania i rosnąca liczba gospodarstw domowych utrzyma się przez kolejne dwie dekady.

Wysoki udział budownictwa komercyjnego (40%) w ogólnej wartości produkcji budowlanej, nie rekompensuje strat jakie są obecnie zauważalne w tym sektorze gospodarki. Austriackie przedsiębiorstwa przemysłowe, jeszcze wiosną tego roku planowały ograniczenie inwestycji budowlanych o 16%. Ekspercji liczą jednak, że nieznaczna część strat może zostać zrekompensowana przez wzrost liczby prac remontowych. Inwestorzy, zachęceni dobrym stanem koniunktury, znowu zaczną inwestować w nowe budownictwo, jednak zastój, jaki został spowodowany mało dynamicznym rynkiem komercyjnym uderzy w ten sektor budowlany w Austrii.

Od 2009 roku wkład inżynierii lądowej w łączną wartość austriackiej produkcji budowlanej znacząco maleje i w roku 2014 wyniósł on 18%. Ustanowiony w 2012 roku Pakt Stabilności przewiduje do 2017 r. liczne ograniczenia w wydatkowaniu środków na inwestycje kolejowe (o 7%) oraz na inwestycje drogowe (o 25%). Brak jakichkolwiek impulsów inwestycyjnych    w sektorze budownictwa ze strony dostawców energii i wody oraz branży telekomunikacyjnej, przyczynia się do zastoju ekonomicznego, a plany inwestycyjne liderów branży potwierdzają, że kolejne lata nie przyniosą wiekszych zmian.

 

Brak nowych kontraktów infrastrukturalnych oraz trwajacy trend spadkowy w budownictwie wpłynie negatywnie na przemysł surowców budowlanych, co wynika z bezpośredniej zależnosci obydwu branż. Najbardziej zagrożony jest przemysł zajmujący się obróbką kamienia, ceramiki oraz szkła. Ok. 60% wartości wyprodukowanych surowców budowlanych oraz ok. 40% wartości wydobywczej górnictwa i kopalnictwa, inwestuje się bezpośrednio w sektor budowlany. 20% wartości produkcji zakładów obróbki drewna, przemysłu elektrycznego oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych, dostarczone zostaje w sektor budowlany. Na przestrzeni ostatnich 5 lat, efektywność produkcji w górnictwie i kopalnictwie spadła  o 16%. Prognozy szacują, że obecna sytuacja w budownictwie wpłynie na 4,3% pozostałych sektorów. Samo budowictwo odnotowuje 6,8% wartość całkowitej produkcji rynku krajowego.

Liczne zmiany strukturalne w  branży usług budowlanych oraz wahania popytu, jak np. rosnące zainteresowanie budownictwem drewnianym, bezpośrednio wpływają na dostawców. Z powodu wysokich kosztów transportu, liczne materiały i surowce budowlane nie mogą zostać wyeksportowane do innych państw, co negatywnie wpływa na rozwój przemysłu. Producenci nie mają przez to możliwości pozyskania nowych rynków zbytu i urozmaicenia źródeł przychodu, przez co nie tylko ograniczają prawdopodobieństwo straty, ale też prawdopodobieństwo wyższego zysku. Całkowita wartość produkcji gospodarki budowlanej w ostatnich trzech dekadach wzrosła o 0,8%, przemysłu surowców budowlanych o 0,2%, a górnictwa i kopalnictwa spadła o średnio 0,5%.

 

Pomimo trwajacej już od połowy lat 90-tych tendencji spadkowej, w porównaniu do innych krajów EU, udział tego sektoru w PKB, jest w Austrii stosunkowo wysoki i wynosi 6,8%; średnia 27 krajów członkowskich  wynosi 6,4%, w Niemczech 4.3%. Mimo tych danych, przemysł budowlany nigdy nie był i najprawdopodobniej nie będzie bezpośrednim sprawcą, który w istotny sposób pobudzi wzrost rodzimej gospodarki.