Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAustriacki rynek internetowego handlu odzieżą i obuwiem.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-05-06 13:09:42
analizy rynkowe

Prezentowane w niniejszej analizie dane liczbowe dotyczące austriackiego handlu online opierają się jedynie na wynikach ankiet przeprowadzanych w tym kraju przez firmy consultingowe zarówno wśród przedsiębiorców jak i konsumentów.

Prezentowane w niniejszej analizie dane liczbowe dotyczące austriackiego handlu online opierają się jedynie na wynikach ankiet przeprowadzanych w tym kraju przez firmy consultingowe zarówno wśród przedsiębiorców jak i konsumentów.  Z uwagi na to, że badania nie obejmują swym zasięgiem wszystkich przedsiębiorstw i obywateli, faktyczne zachowanie tych podmiotów może niekiedy znacząco różnić się od wyników tych ankiet. Pewnym uproszczeniem jest też dokonana ekstrapolacja wyników cząstkowych badań oraz założenie, że dotyczą one całej populacji.  Brak jest jednak jakichkolwiek innych, pełniejszych i wiarygodniejszych źródeł, jak również oficjalnych danych statystycznych z tego zakresu.

W Austrii dodatkową działalność w zakresie sprzedaży internetowej prowadzi łącznie nieco mniej niż 50 % podmiotów detalicznych realizujących sprzedaż stacjonarną. Wartość obrotów w tej formie sprzedaży, łącznie ze sklepami wysyłkowymi oraz sprzedażą przez telefon, stanowi 10 % wartości obrotów branży detalicznej kraju. W ostatnich latach udział ten ma tendencję umiarkowanego wzrostu i jest zróżnicowany zależnie m.in. od branży, płci czy wieku zamawiającego.

Zdaniem miejscowych ekspertów austriackie sklepy prowadzące sprzedaż wyłącznie przez internet (tj., dla których ta forma nie jest jedynie uzupełnieniem sprzedaży) nie byłyby w stanie utrzymać się z zysków generowanych przez osoby kupujące online. Dlatego też sprzedaż taka jest uzupełnieniem ich formy tradycyjnej.

 

Procentowy udział austriackich sklepów detalicznych dodatkowo prowadzących sprzedaż internetową wg branż/produktów

Lp.

Nazwa branży/produktu

% sprzedaży internetowej

1

Książki

92

2

Elektronika

78

3

Artykuły   sportowe

76

4

Kosmetyki   i art. drogeryjne

53

5

Odzież

47

6

Obuwie

36

7

Artykuły   meblowe

32

8

Artykuły   spożywcze

22

9

Materiały   budowlane

11

 

Przedstawione dane wskazują na udział, w jakim branże i towary sprzedawane w punktach detalicznych są możliwe do kupienia w sklepach online prowadzonych przez te sklepy.  Wynika z nich, że internetowe sklepy z odzieżą i obuwiem prowadzi odpowiednio 47% oraz 36 % sklepów stacjonarnych, tj. mniej niż wynosi przeciętna wielkość dla wszystkich branż w Austrii.

Ok. 77 % Austriaków korzystających z internetu zamawia przynajmniej okazjonalnie odzież i obuwie poprzez kliknięcie myszką.

Do krajów, w których dokonują oni okazjonalnych zakupów należą:

Austria

71 %

Niemcy

56 %

Anglia

6 %

USA

5 %

Chiny

5 %

Włochy

3 %

Hiszpania

2 %

Francja

1 %

 

23 % Austriaków nie dokonuje żadnych zakupów online odzieży i butów.

Zestawienie pokazuje, że w zdecydowanej większości krajami, gdzie umieszczane są zamówienia są Austria i Niemcy oraz że nie ma w nim żadnego kraju z naszej części Europy. O ile wysoką pozycję Niemiec można tłumaczyć względami językowymi, historyczną bliskością oraz docierającą tu reklamą (na równi z rodzimą), to brak państw naszego regionu wynika zapewne z niezauważalnej promocji firm i ich sklepów online bądź też częściowo z ciągle jeszcze niewystarczającego zaufaniem do ofert od firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Z drugiej jednak strony atrakcyjne oferty towarów o wysokiej jakości i konkurencyjnych cenach, nawet w tym kontekście, miałyby duże szanse na sukces. Względy językowe najprawdopodobniej nie stanowią przeszkody dla potencjalnych kupujących, bowiem większość naszych sklepów posiada portale także w językach obcych.

Dla 71% klientów zakupów online dokonywanych przez Austriaków za granicą decydującym czynnikiem decyzji o kupnie jest najkorzystniejsza cena, ale już co drugi docenia także możliwość dużego wyboru towarów (55 %) oraz trudną ich dostępność w macierzystym kraju (49 %).  Dla niemal trzeciej części kupujących (32 %) ważnym czynnikiem jest prosta możliwość i sposób zapłaty zagranicznemu oferentowi przez internet. Dla 17 % kupujących online odzież i obuwie liczy się chęć posiadania czegoś szczególnie ekskluzywnego, zaś 9% zostaje nakłonionych do zakupu przez reklamę w internecie.

Znamiennym jest, że austriaccy klienci sklepów internetowych dokonujący zakupów online za granicą aż w 90 % dokonują tego w działających online domach sprzedaży wysyłkowej, jak np. amazon. Jedynie 10 % klientów zamawiających za granicą poprzez kliknięcie myszką nabywa bezpośrednio w sklepie internetowym sprzedawcy.

Informacje o względnie niewielkiej skuteczności reklamy online oraz o tym, że towary zamawiane są w internetowych domach sprzedaży wysyłkowej, mogą stanowić wskazówkę dla naszych firm o wyborze sposobu dotarcia do austriackiego klienta. Nie wystarczy sama reklama sprzedaży poprzez własny sklep online. Obecność w szerokiej ofercie największych, międzynarodowych domów sprzedaży wysyłkowej online (sprzedaży na odległość) może być najskuteczniejszym sposobem pozyskania austriackiego klienta odzieży i obuwia, a także zapewne i innych produktów sprzedawanych w tej formie.

Czynniki decydujące o zakupie online za granicą (w %) - diagram w załączniku.

Aż 61 % konsumentów dokonujących przynajmniej okazjonalnie zakupów za granicą przez internet przyznaje, że zamawia wyłącznie towary posiadające korzystną cenę; jedynie 3% dokonuje tą drogą zakupu tylko drogich, ekskluzywnych produktów. Konsumenci zamawiający odzież i obuwie w Austrii w jeszcze większym stopniu kierują się niską ceną  (73 %)  niż kupujący za granicą (61 %).

Przeciętne wydatki z tego tytułu (tj. na zakup odzieży i obuwia) wynoszą 54 euro miesięcznie, jeśli zamówienie dotyczy zagranicy, oraz 47 euro miesięcznie dla produktów kupowanych w Austrii.

Spośród klientów nabywających za granicą online ww. towary 92 % bierze pod uwagę możliwość ich odesłania celem zamiany, ale 43 % czyni rzadko z tego użytek - przeciętnie dotyczy to jednego artykułu na dwadzieścia zakupionych. Nieco ponad trzecia część uczestników rynku zagranicznych zakupów (36 %) odsyła towar do wymiany przynajmniej okazjonalnie a 12 % czyni to nawet często (odsyłany jest co drugi, do co piątego zakupionego produktu).

W grupie zamawiających online tylko w Austrii odzież i obuwie 89 % bierze pod uwagę ich odesłanie; 38 % rzadko korzysta z możliwości zamiany produktu, zaś 35 % robi użytek z tej usługi okazjonalnie i wymienia co dziewiąty lub co dziesiąty przysłany im towar.

Spośród nabywających przez internet 23 % nie kupuje żadnych ubrań czy obuwia, zaś 77 % robi to przynajmniej okazjonalnie. Wyłącznie w Austrii zaopatruje się tą drogą 18 % klientów sklepów internetowych. Jako przyczyna zakupu w kraju podaje się w 52 % wysokie koszty przesyłki z zagranicy. Jedynie trzecia część kupujących ubrania i obuwie wyłącznie w Austrii (33 %) nie ma zaufania do sprzedawców zagranicznych.

Mężczyźni są bardziej skłonni od kobiet do wyszukania ubrania w tradycyjnym sklepie stacjonarnym: 29 % spośród nich nigdy nie kupowało ubiorów i obuwia online. Odsetek ten wśród kobiet wynosi jedynie 16 %.

Dla prowadzenia sprzedaży online z innego kraju Unii Europejskiej do Austrii dla omawianej grupy towarów nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków, poza wypełnieniem ich w kraju, z którego sprzedawane są produkty. Zakłada się bowiem, że firma prowadząca handel realizuje go zgodnie z regulacjami unijnymi oraz krajowymi. Dotyczą one m.in. sposobów dokonywania zakupów, odsyłania towarów, ich gwarancji czy odpowiedzialności sprzedającego.

Obowiązują również jednolite zasady w odniesieniu do naliczania podatku VAT (w Austrii - USt.). Granicą, która wyznacza obowiązek rejestracji firmy celem rozliczania się w Austrii z tego podatku jest osiągnięcie przez nią rocznego obrotu w tym kraju wynoszącego   30 tys. euro. Właściwym do rejestracji dla firm z siedzibą w innym kraju Unii Europejskiej jest urząd finansowy w Graz.

 

 
Pliki do pobrania

Czynniki decydujące o zakupie online za granicą (w%)
pdf | 92.84 KB
Pobierz
Austriacki rynek internetowy handlu odzieżą i obuwiem.
pdf | 536.28 KB
Pobierz
Najważniejsze sklepy internetowe w Austrii.
pdf | 382.87 KB
Pobierz