Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAnalizy rynkowe

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Ogólna sytuacja austriackiego handlu zagranicznego w 2016 r.

W 2016 r. wartość austriackiego handlu zagranicznego uległa bardzo niewielkiej zmianie. Według wstępnych danych austriackiego urzędu statystycznego łączna wartość importu towarów w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wyniosła z 135,59 mld Euro, co oznacza wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast eksport towarów zmniejszył się nieznacznie (o 0,2%) do 131.22 mld Euro. Deficyt handlowy wyniósł 4,37 mld Euro, co oznacza, że był ponad dwukrotnie wyższy niż w roku poprzednim, kiedy wynosił 1,99 mld Euro). Dodał : Lidia Szeląg | 14.04.2017 handel zagraniczny, Austria

zdjęcie domyślne

Charakterystyka poziomu i dynamiki rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych Polski z Austrią,

Stale wzrastające wartości wymiany handlowej pomiędzy obydwoma krajami oraz zwiększająca się liczba przedsiębiorstw w niej uczestniczących dobitnie świadczy o pozytywnym trendzie dalszego zacieśniania wzajemnych więzi gospodarczych. Polska sytuuje się na 10 miejscu wśród krajów głównych partnerów w austriackim imporcie i na 9 miejscu wśród krajów głównych partnerów w austriackim eksporcie. Z kolei po stronie polskiej Austria znajduje się na miejscu 16 na liście największych odbiorców naszego eksportu i na również na miejscu 16 na liście największych dostawców naszego importu. Dodał : Lidia Szeląg | 14.04.2017 handel zagraniczny, Austria, Polska

zdjęcie domyślne

Dane makroekonomiczne dotyczące austriackiej gospodarki.

WPHI Wiedeń opracowało na podstawie dostępnych materiałów łączne zestawienie prognoz dotyczących kategorii ekonomicznych opisujących przewidywany rozwój gospodarki austriackiej. Dodał : Lidia Szeląg | 12.04.2017 dane makroekonomiczne, Austria,

zdjęcie domyślne

Zmiany i perspektywy rynku żywności ekologicznej w Austrii.

Żywność ekologiczna jest flagowym produktem austriackiego sektora rolniczego. Wartość tego rynku w 2015 roku oszacowano na 1,380 mld euro, co stanowi jeden z najwyższych wyników w Europie. Polscy przedsiębiorcy, planujący eksport swoich produktów rolnych do Austrii, muszą mieć na uwadze zarówno rozmiar jak i złożoność tamtejszego rynku. Ekologiczne artykuły rolne nie sa traktowane jako nisza rynkowa, o czym świadczy chociażby fakt, że areał upraw ekologicznych ma stanowić w roku 2025, aż 30% ogółu ziemi uprawnych w Austrii. Dodał : Lidia Szeląg | 06.04.2017 ekologiczna, żywność, perspektywy rynku,

zdjęcie domyślne

Informacje ogólne o branży budowlanej i projektach infrastrukturalnych w Austrii.

W 2015 r., udział branży budowlanej w tworzeniu PKB w Austrii wyniósł 6,4 %, z malejącą tendencją. Inwestycje w budownictwie nie zapewniają długoterminowego wzrostu, natomiast stanowią silne impulsy wzrostowe w krótkim okresie, przez co są popularnym instrumentem polityki koniunkturalnej. Dodał : Lidia Szeląg | 21.11.2016 budownictwo w Austrii

artykuł nr 5 PL

Instytuty badawcze w Austrii

Dodał : Lidia Szeląg | 02.06.2016 Instytuty badawcze w Austrii

zdjęcie domyślne

Budownictwo w Austrii - analiza rynkowa

Stałe zainteresowanie polskich firm realizacją usług budowlanych w Austrii powoduje potrzebę przybliżenia z jednej strony aktualnej sytuacji branży w tym kraju oraz spodziewanych jej zmian, z drugiej zaś, określenia przynajmniej podstawowych warunków, które winny spełnić firmy, aby mogły świadczyć usługi w austriackim budownictwie. Dodał : Lidia Szeląg | 28.04.2016 budownictwo

zdjęcie domyślne

Kabotaż i delegowanie zagranicznych pracowników do pracy przy przewozach kabotażowych w Austrii

Kabotaż i delegowanie zagranicznych pracowników do pracy przy przewozach kabotażowych w Austrii Dodał : Katarzyna Korgol-Gers | 20.10.2015 kabotaż

zdjęcie domyślne

Austriacki rynek internetowego handlu odzieżą i obuwiem.

Prezentowane w niniejszej analizie dane liczbowe dotyczące austriackiego handlu online opierają się jedynie na wynikach ankiet przeprowadzanych w tym kraju przez firmy consultingowe zarówno wśród przedsiębiorców jak i konsumentów. Dodał : Migration-PAP | 06.05.2015 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Rynek budowlany w Austrii.

Budownictwo nigdy nie było głównym motorem napędowym austriackiej gospodarki. Jednak jako jeden z kluczowych sektorów oferujących miejsca pracy, pełni ważną funkcje dla wzrostu gospodarczego. Dodał : Migration-PAP | 07.01.2015 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Rynek stolarki budowlanej w Austrii.

Programy wspierające budownictwo w 2014 r. obejmują przede wszystkim: budowę domów i mieszkań ekologicznych, ogródków działkowych, renowacje a także ogrzewanie. Dodał : Migration-PAP | 07.01.2015 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Zestawienie wartości importowanych przez Austrię produktów rolnych, surowców i żywności objętych sankcjami przez Federację Rosyjską

Austriacki import produktów rolnych, surowców i żywności w latach 2012 – 2013 w tys. euro Dodał : Migration-PAP | 05.01.2015 analizy rynkowe

Poprzednia
z 1
Następna