Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTeleinformatyka w Austrii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lidia Szeląg | 2017-04-26 15:11:10
teleinformatyka, austria


Obecnie technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT), zalicza się do tzw. technologii bazowych, czyli tych, które stanowią podstawowy element produkcji i oddziałują na wszystkie sektory gospodarki. Na podstawie danych z 2011 roku, szacuje się, że dodatkowy etat w sektorze IT i programowania oznacza w całej gospodarce 3,1 nowych miejsc pracy (w pełnym wymiarze godzin). Branża ICT uchodzi za sektor rozwojowy i zwiększający zatrudnienie.

Rozwój sektora ICT

W 2012 roku sektor ICT liczył 14718 podmiotów, co stanowiło 4,7% firm w Austrii. Pracownicy tego sektora stanowili 3,6% wszystkich zatrudnionych. W latach 2008–2012 liczba pracowników branży ICT wrosła o 10% chociaż ten sektor gospodarki także ucierpiał w wyniku światowego kryzysu gospodarczego. Po 2009 roku, w którym zanotowano największe spadki liczby podmiotów, w branży ICT rozpoczął się kolejny wzrost, przy czym najwyraźniej tendencja wzrostowa była widoczna w obszarze informacji i komunikacji. W Austrii do sektora ICT zalicza się, bowiem również handel, produkcję, branżę informacyjno-komunikacyjną i tzw. pozostałe usługi. W 2008 roku 2% sektora ICT było związane z produkcją a w 2012 już tylko 1,8%. Odpowiednio w handlu wskaźnik ten wyniósł w 2008 roku 5,6% a w 2012 roku 4,9%. W przypadku pozostałych usług spadł z 1,4% do 1,1%. Firmy z segmentu informacyjno-komunikacyjnego stanowiły w 2008 roku 91% wszystkich podmiotów sektora ICT a w 2012 roku 92,2%. Liczba zatrudnionych rosła wolniej niż liczba firm. W przedziale lat 2008-2012 w sektorze produkcji, liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 23,4% z poziomu 15755 do poziomu 12067, gdy tymczasem sektor informacyjno-komunikacyjny zwiększył liczbę zatrudnionych o 11,7% z poziomu 66758 do poziomu 74597. Wzrost liczby przedsiębiorstw w całym sektorze ICT w latach 2008-2012 na poziomie 10,1% wypada szczególnie dobrze w zestawieniu z liczbą nowych firm w całej gospodarce. Ten wskaźnik wzrósł, bowiem o 4,7% z poziomu 300745 do poziomu 314855. W kwestii wzrostu liczby zatrudnionych, sektor ICT wzrósł o 4,5% w porównaniu do zatrudnienia w całej gospodarce (2,8%) chociaż doświadczył w latach 2008-2012 dużo większych wahań. O ile spadki w tym sektorze w wyniku światowego kryzysu gospodarczego w 2009 roku zaczęły się najwcześniej to również ponowny wzrost wskaźników pojawił się już w 2010 roku. W porównaniu z resztą gospodarki, liczba firm sektora ICK rosła w latach 2008-2012 ponadprzeciętnie dobrze. Nowopowstałe, małe firmy nie były jednak w stanie w krótkim okresie zrównoważyć spadków zatrudnienia w produkcji. W tych gałęziach produkcji, które są powiązane z ICT udział dużych firm (zatrudniających min. 250 pracowników) w ogólnej liczbie podmiotów w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw, jest wyższy niż w przypadku tradycyjnej produkcji. W przypadku budowy elektronicznych urządzeń i modułów wskaźnik ten wyniósł w 2012 roku 5,38%, dla urządzeń telekomunikacyjnych to 4,48% a dla elektroniki użytkowej 3,13%. Jedynie w przypadku urządzeń komputerowych nie stwierdzono funkcjonowania dużych podmiotów. Sam rynek teleinformatyczny, będący głównym elementem sektora ICT, wykazuje duże rozdrobnienie. Dotyczy to szczególnie firm zajmujących się programowaniem. Średnio pracuje w nich 5 osób lub 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Udział jednoosobowych podmiotów kształtuje się na poziomie 55%. W firmach doradztwa IT i przetwarzania danych pracuje średnio 4 pracowników a w firmach oferujących usługi IT wartość ta kształtuje się na poziomie 3 pracowników. Usługi IT notują również najwyższy udział firm jednoosobowych na poziomie 65,3%. Największymi podmiotami z sektora ICT są firmy z branży telekomunikacyjnej z średnim wynikiem 48 zatrudnionych. Średnie roczne dochody brutto, pracowników branży przemysłowej powiązanej z sektorem ICT, są wyraźnie większe od analogicznych wyników w reszcie przemysłu. Najwyższe wyniki osiągają tutaj zatrudnieni w przemyśle elektroniki użytkowej, handlu hurtowym podzespołami elektronicznymi i doradztwie IT (ponad 56000 euro rocznie - dane za 2008 rok). Na podstawie ostatnich badań ustalono, że rosnące zapotrzebowanie na absolwentów studiów i kursów o profilu związanym z teleinformatyką powinno zostać do 2025 roku zaspokojone. Założenie to uchodzi jednak za mało realistyczne, stąd rosnący nacisk na zwiększanie udziału kobiet i starszych pracowników w ogólnej liczbie zatrudnionych w branży teleinformatycznej. Ponieważ pracownicy sektora ICT to zazwyczaj ludzie młodzi, branża ta zostanie w mniejszym stopniu dotknięta zmianami wynikającymi z niżu demograficznego. Niemniej wyraźne jest zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kwalifikacjach. Ankiety przeprowadzone wśród pracodawców pokazują szczególne zapotrzebowanie na absolwentów szkół technicznych i uczelni wyższych o profilach informatycznych. Od ekspertów IT wymaga się: znajomości języków programowania, systemów ochrony danych, technologii sieciowych, umiejętności instalowania i administracji systemów operacyjnych i obsługi baz danych.

Szanse digitalizacji i wzrost

Telekomunikacja to technologiczny kręgosłup procesu digitalizacji. W ciągu ostatnich 20 lat ten obszar gospodarki doświadczył niezwykle silnych zmian strukturalnych. W 1995 roku telekomunikacja generowała 2,6% wartości dodanej w gospodarce austriackiej a w 2014 roku już tylko 0,85%. Ta zmiana w obliczu postępującej digitalizacji wydaje się paradoksalna jest jednak bezpośrednią konsekwencją dynamicznych zmian technologicznych w łączności i intensywnej konkurencji. W wyniku postępu technologicznego od połowy lat 80-tych zmniejszyło się tempo wzrostu cen sprzedaży. Od połowy lat 90-tych rosnąca konkurencja rynkowa zapewniła spadki cenowe. Począwszy od 2010 roku w wyniku konsolidacji branży, widoczny staje się ponowny wzrost cen. W 2010 roku ceny usług telekomunikacyjnych przekraczały tylko w niewielkim stopniu analogiczne wartości z 1976 roku. Poziom cen w produkcji był natomiast 2,5 razy wyższy niż w 1976 roku. Także w porównaniu z innymi krajami usługi mobilne w Austrii, zarówno, jeśli chodzi o przesył danych jak i rozmów, należą do najtańszych (dane OECD z 2015 roku). Poza automatyzacją i zmianami w strukturze gospodarki, digitalizacja niesie ze sobą liczne możliwości wzrostów i zatrudnienia. Zmiany te dotyczą zarówno podmiotów produkujących dobra z branży teleinformatycznej jak i tych, które wykorzystują nowe rozwiązania teleinformatyczne. Digitalizacja wymaga, bowiem inwestycji, które poza wzrostami w gospodarce wywołują dodatkowo efekt mnożnikowy. W Austrii inwestycje w sektorze teleinformatycznym są jednak wyraźnie na niższym poziomie niż w pozostałych państwach tzw. ,,starej” UE, czyli w tych krajach które współtworzyły UE przed rozszerzeniem w 2004 roku. Badania wykazały że na szczeblu regionalnym wzrost zatrudnienia o 1% w branży teleinformatycznej i w sektorach pokrewnych, jest połączony z przyśpieszeniem wzrostu zatrudnienia o 0,3-0,4% w całym regionie. Jako region przyjęto tutaj jednostkę administracyjną na poziomie okręgu (niem. Bezik). Wzrost zatrudnienia dotyczył zarówno produkcji dóbr jak i usług.

WPHI Wieden