Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAutomatyzacja zagraża w perspektywie 25 lat co drugiemu miejscu pracy w Austrii.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lidia Szeląg | 2017-04-26 14:50:41
automatyzacja, digitalizacja, austria


Liczbę miejsc pracy w Austrii, które w skutek automatyzacji mają zniknąć, ocenia się w perspektywie następnych 25 lat na poziomie 44%. Spośród 1,8 mln miejsc pracy w przemyśle i usługach powiązanych z przemysłem aż 42% jest zagrożonych. Odpowiada to liczbie 750 tyś. pracowników. Automatyzacja zastąpi zarówno pracowników o niskich jak i tych o wysokich kwalifikacjach. Podobną sytuacje prognozuje się dla gospodarki niemieckiej, gdzie 25% stanowisk pracy wykazuje duże ryzyko automatyzacji a w zagrożonych branżach pracuje 45% wszystkich zatrudnionych. W przypadku Szwajcarii wynik ten wynosi 48%. Agencja doradcza A.T Kearney ocenia, że szansą są nowe produkty, usługi i modele biznesowe. W celu zachowania poziomu dobrobytu w Austrii, konieczne jest takie przemodelowanie gospodarki, aby do 2040 roku 30% wydajności gospodarczej generowały nowe rynki. Cyfryzacja daje szanse pomyślnego przeprowadzenia tej transformacji. Z jednej strony wzrosłaby liczba pracowników w sferze socjalnej, edukacji i informatyce a z drugiej skróceniu uległby czas pracy i wzrosłaby liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Cyfryzacja jest największym stymulatorem rozwoju przemysłu od czasów rewolucji przemysłowej. Aby móc ją optymalnie wykorzystać w procesie przemodelowania austriackiej gospodarki, konieczne jest współdziałanie przedsiębiorców, polityków i naukowców. Ponad 30 tyś. austriackich firm stoi przed perspektywą zakłóceń w środowisku pracy. Austria traci na atrakcyjności dla biznesu. Jest bowiem wciąż krajem przemysłowym, gdzie połowa wartości dodanej w gospodarce jest generowana przez przemysł. Austriaccy przedsiębiorcy z sektora przemysłowego są generalnie pozytywnie nastawieni do cyfryzacji. Dla 75% z nich możliwości, jakie daje cyfryzacja, przewyższają ryzyko z nią związane. Szczególnie duży potencjał, mają takie obszary jak rozwój nowych produktów, wdrażanie nowych technologii i wzrost wydajności. Przedsiębiorcy są jednak niechętni wykorzystaniu cyfryzacji w celu zaistnienia na nowych rynkach. Taką ewentualność uwzględnia jedynie 8% firm. Przedsiębiorcy nie doceniają możliwości wejścia na ich rynek firm z innej branży, co mogłoby skutkować zwiększeniem poziomu konkurencji.

Automatyzacja i rynek pracy

Zmiana stanowi podstawę postępu. Niesie jednak obok nowych możliwości również ryzyko. Specjaliści uważają, że całkowite zanikanie określonych zawodów w wyniku automatyzacji nie jest możliwe. Prognozuje się raczej powstanie nowych specjalizacji już istniejących zawodów. Na tej podstawie, szacuje się poziom zastępowalności pracy ludzi przez działanie maszyn na poziomie 12% siły roboczej w przypadku Austrii i Niemiec a więc cztery razy mniej niż podają inne prognozy. Automatyzacja zagraża w największym stopniu osobom o ograniczonych kompetencjach. Wciąż będzie istniało zapotrzebowanie na pracę nie rutynową. Wzrosną wymagania wobec pracowników w zakresie zdolności komunikacyjnych i umiejętności rozwiązywania problemów. Automatyzację w kontekście zastępowalności ludzi przez maszyny należy, zatem rozpatrywać nie na przykładzie zawodów, ale konkretnych czynności. W 2015 roku w Austrii 35% zatrudnionych pracowało w zawodach, które wymagają analitycznego myślenia i nie rutynowej pracy. Kolejne 52-53% pracowało w zawodach, które wymagają ingerencji czynnika ludzkiego. Jedynie wspomniane 12% to zawody charakteryzujące się szczególnie dużym poziomem wykonywania rutynowych czynności.

Austria w czołówce państw UE, jeśli chodzi o cyfryzację

Austria w dziedzinie cyfryzacji zajmuje, według indeksu Komisji Europejskiej DESI, 10 miejsce w UE a w kategorii cyfryzacji usług publicznych 5 miejsce (wzrost o jedną pozycję w stosunku do 2016 roku). KE podkreśliła, że Austrii udało się rozbudować już i tak dobrą ofertę digitalnych usług publicznych. Autorzy indeksu zauważają jednak, że wykorzystanie elektronicznych sieci publicznych przekracza w niewielkim stopniu średnią UE. Indeks wykazał, że 82% ludności to użytkownicy Internetu (wzrost o 1% w stosunku do 2016 roku). Wzrasta również odsetek osób ze znajomością technik cyfrowych. 65% ludności (średnia unijna 56%) posiada w tym zakresie podstawową wiedzę. Muna Duzbar, austriacka sekretarz stanu odpowiedzialna za cyfryzacje, widzi wciąż potencjał do ulepszeń. W jej opinii każdy mieszkaniec Austrii powinien mieć, chociaż możliwość korzystania z Internetu i polepszenia swojej wiedzy z zakresu digitalizacji i cyfryzacji. Ludziom pozbawionym tej możliwości, jest współcześnie trudniej odnaleźć się na rynku pracy, ale również partycypować w społeczeństwie. W skali całej UE liderami w kwestii cyfryzacji są: Dania, Finlandia, Szwecja, Holandia, Luksemburg i Belgia. Ranking zamykają Rumunia, Bułgaria i Grecja.

WPHI Wieden


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert