Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCharakterystyka poziomu i dynamiki rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych Polski z Austrią

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lidia Szeląg | 2017-04-14 09:40:05
handel zagraniczny , dwustronne stosunki gospodarcze,


Stale wzrastające wartości wymiany handlowej pomiędzy obydwoma krajami oraz zwiększająca się liczba przedsiębiorstw w niej uczestniczących dobitnie świadczy o pozytywnym trendzie dalszego zacieśniania wzajemnych więzi gospodarczych. Polska sytuuje się na 10 miejscu wśród krajów głównych partnerów w austriackim imporcie i na 9 miejscu wśród krajów głównych partnerów w austriackim eksporcie. Z kolei po stronie polskiej Austria znajduje się na miejscu 16 na liście największych odbiorców naszego eksportu i na również na miejscu 16 na liście największych dostawców naszego importu. Mimo, że dla wyrażenia poziomu i rozwoju tych stosunków w konkretnych liczbach najistotniejsze są relacje między firmami dokonującymi wymiany handlowej, świadczenie przez nie usług czy inwestowanie, to dla stworzenia korzystnych do tego warunków potrzebna jest także działalność i współpraca różnych podmiotów, wśród których znaczącą rolę odgrywa także WPHI w Wiedniu.

Wg wstępnych danych austriackiego urzędu Statystycznego „Statistik Austria” za 2016 r. w prezentowanym okresie miało miejsce zwiększenie ogólnej wartości obrotów towarowych z Polską, przy czym działo się to przy ponad 10-procentowym wzroście naszego eksportu oraz ponad 5-procentowym obniżeniem się polskiego importu z Austrii. Ujemne saldo obrotów spadło niemal o połowę: z 1.171 mln euro w 2015 r. do 621 mln euro w 2016 r. O ile udział austriackiego eksportu do Polski w 2015 r. stanowił 3,16 procent wartości wywozu ogółem, to w 2016 r. zmniejszył się on do 2,99 procent. Odpowiednio udział importu z Polski do Austrii wzrósł z 2,24 procent do 2,44 procent importu ogółem.

Natomiast wg wstępnych polskich danych statystycznych za 2016 r. w prezentowanym okresie miała miejsce niewielka obniżka ogólnej wartości obrotów towarowych na linii Polska-Austria. Działo się to przy wzroście naszego eksportu o 3,4% oraz spadku o 4,6% polskiego importu z Austrii. Wg polskich danych nasz kraj odnotował dodatnie saldo wymiany towarowej z Austrią na poziomie 270,2 mln Euro, podczas gdy w 2015 r. była to kwota 19,1 mln Euro, też salda dodatniego dla Polski. Udział eksportu z Polski do Austrii w 2016 r. stanowił 1,78% wartości wywozu ogółem, natomiast udział importu z Austrii do Polski wynosił 1,68% importu ogółem.

W dalszej części sprawozdania wyniki wzajemnego handlu polsko-austriackiego są prezentowane w oparciu o dane austriackie.

Grupę towarową zarówno po stronie polskiego eksportu jak i importu o największych wartościach stanowiły maszyny, urządzenia mechaniczne i pojazdy, dla których obroty wyniosły ponad 2,3 mld euro (eksport z Polski 1.028,3 mln euro i import do PL 1.307,9 mln euro). Również wartościowy wzrost naszego eksportu najbardziej spektakularny był w tej właśnie grupie i ukształtował się w kwocie 138,4 mln euro, z kolei ponad 20-procentowe zwiększenie wywozu żywności pozwoliło na polepszenie naszego salda wymiany o ponad 53,5 mln euro. Największa wartość dodatniego salda wymiany tradycyjnie przypadła na węgiel, koks i brykiety: 178,2 mln euro (wartości te corocznie maleją w związku odchodzeniem Austrii od węgla), żywność: 136,1 mln euro, meble 123,2 mln, oraz tytoń i wyroby tytoniowe: 122,1mln euro oraz pojazdy drogowe: 89,2 mln euro. W grupie żywności tak dobry rezultat osiągnięto głównie dzięki zwiększeniu eksportu warzyw i owoców (saldo +86,7mln euro) oraz ryb (saldo +30,1 mln euro) a w pojazdach drogowych osiągnięcie dodatniego salda (w 2015 r. było ujemne) nastąpiło to głównie dzięki wzrostowi eksportu samochodów osobowych (o 46.9 mln euro), sam. ciężarowych i specjalistycznych (o 17,3 mln euro) oraz części i wyposażenia samochodowego (o 17,5 mln euro).

Udział Polski w austriackim imporcie ogółem zwiększył się w 2016 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 0,20 punktu procentowego (z 2,24 procent do 2,44 procent). Największy wzrost udziału w austriackim imporcie ogółem dotyczył grupy „oleje zwierzęce i roślinne, tłuszcze, wosk”, gdzie wyniósł on 5,11 procent w 2016 r. wobec 1,44 procent w 2015 r. W podgrupie przetworzonych olejów zwierzęcych i roślinnych nastąpił kwotowy wzrost naszego eksportu do Austrii z 1,63 mln do 17,48 mln euro.

Z kolei udział eksportu do Polski w stosunku do eksportu ogółem zmniejszył się w tym okresie z 3,16 procent do 2,99 procent tj. o 0,17 punktu procentowego. Także w przypadku austriackich dostaw do Polski w grupie „oleje zwierzęce i roślinne, tłuszcze, wosk” odnotowano ponad dwukrotny wzrost udziału z poziomu 2,48% do 2,98% w ogólnej sumie dostaw dla zagranicy. W pozostałych grupach towarowych udziały wymiany z Polską w stosunku do całości obrotów zarówno po stronie eksportu, jak i importu utrzymały się w 2016 r. na prawie tym samym poziomie, który został odnotowany w 2015 r.

 

Pliki do pobrania

Wartość importu Polski z Austrii w latach 2011Tabela1
pdf | 302.35 KB
Pobierz
Wartość eksportu Polski do Austrii w latach 2011
pdf | 303.24 KB
Pobierz
Wartość wymiany handlowej Polski z Austrią w latach 2015 i 2016 oraz saldaTabela2
pdf | 307.05 KB
Pobierz
Wartość i struktura austriackiego importu w latach 2015Taberla4
pdf | 312.57 KB
Pobierz
Wartość i struktura austriackiego eksportu w latach 2015Tabela5
pdf | 312.18 KB
Pobierz