Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOgólna sytuacja austriackiego handlu zagranicznego w 2016 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lidia Szeląg | 2017-04-13 11:01:05
handel zagraniczny, austria


Wyjątkowo niskie wyniki osiągnął w 2016 roku handel światowy; w ciągu pierwszych 9 miesięcy zanotował wzrost tylko o 0,9%. Elastyczność w odniesieniu do wzrostu gospodarki światowej (tzn. stosunek między wzrostem światowego handlu a produkcją) spadła poniżej jeden, podczas gdy przed kryzysem wynosiła ok. dwa. Austriackie rynki eksportowe osiągnęły wprawdzie wyniki nieco wyższe od tych w handlu światowym, ale patrząc globalnie ich wzrost pozostaje bardzo stłumiony; również kursy walut nie wykazują bodźców. W 2016 r. wartość austriackiego handlu zagranicznego uległa bardzo niewielkiej zmianie. Według wstępnych danych austriackiego urzędu statystycznego łączna wartość importu towarów w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wyniosła z 135,59 mld Euro, co oznacza wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast eksport towarów zmniejszył się nieznacznie (o 0,2%) do 131.22 mld Euro. Deficyt handlowy wyniósł 4,37 mld Euro, co oznacza, że był ponad dwukrotnie wyższy niż w roku poprzednim, kiedy wynosił 1,99 mld Euro).

W analizowanym roku Austria zaimportowała z państw członkowskich Unii Europejskiej towary o wartości 96,8 mld Euro (+ 3,0%). Wartość towarów wysyłanych do tych krajów również nieznacznie wzrosła (+ 0,3%) i zamknęła się kwotą 91,11 mld Euro. Deficyt w handlu z Unią Europejską osiągnął poziom 5,69 mld Euro. Wymiana handlowa w relacji z pozostałymi krajami odnotowała redukcję zarówno po stronie importu (spadek o 1,8% do kwoty 38,79 mld Euro), jak i eksportu (obniżka o 1,5% do 40,11 mld Euro). Powstałe dodatnie saldo w obrotach z tymi krajami w kwocie 1,31 mld Euro wskazuje, na coraz większe znaczenie w austriackim handlu zagranicznym odgrywa współpraca z krajami spoza UE. W perspektywie 10 lat od 2007 do 2016 dokonana zmiana oznacza, że udział tych krajów w austriackim handlu zagranicznym wynoszący ok 25% zarówno po stronie importu, jak i eksportu wzrósł do poziomu 29% w zakresie importu i do poziomu 31% w odniesieniu do eksportu.

W austriackim imporcie cztery grupy towarowe zajmują ponad 86% udziału, z czego wiodącą rolę (prawie 36% udziału w całości) odgrywają maszyny i pojazdy. W przypadku eksportu udział tej wiodącej grupy wyniósł w minionym roku 40%. Sam import maszyn i urządzeń uległ zwiększeniu o 6,4% do 48,44 mld Euro. Natomiast wartość eksportu pozostała na prawie tym samym poziomie 52,54 mld Euro odnotowując tylko 0,3% wzrostu.

Najwyższy bezwzględny spadek eksportu w ramach tej grupy produktów odnotowano dla działu „Systemy komunikacyjne”, gdzie odnotowano obniżkę o 0,42

mld Euro. Z drugiej strony w dziale, „Pojazdy drogowe” zarejestrowano największy przyrost bezwzględny o 0,47 mld Euro.

Trzy pozostałe najbardziej znaczące grupy towarowe to kolejno: wyroby przetworzone z 21% udziału w eksporcie i 16% udziału w imporcie, chemikalia z identycznym udziałem 14% zarówno w eksporcie, jak imporcie oraz wyroby pozostałe z większym udziałem w imporcie (15%) niż eksporcie (12%).

W Austrii są szczególnie odczuwane bliskie relacje gospodarcze z Niemcami, z których pochodziło 37,2% importu, a w eksporcie udział ten wyniósł eksportu: 30,5%. Na tym kierunku Austria odnotowała wyższą dynamikę niż w odniesieniu do swoich całościowych obrotów handlu zagranicznego. Import wzrósł o 2,3% do 50.39 mld Euro, a eksport zwiększył się o1,5% do 40,05 mld Euro. Eksport do Niemiec koncentruje się na trzech grupach produktów (razem ich udział w eksporcie to 78%) i są to: maszyny i pojazdy (wzrost o 4,0% do 16,93 mld Euro), towary przetworzone (wzrost o 2,6% do kwoty 9,28 mld Euro) oraz pozostałe wyroby (zwiększenie o 1,6% do poziomu 4,96 mld Euro).

W imporcie najważniejszymi partnerami handlowymi Austrii w 2016 r. były obok Niemiec jeszcze 4 kraje tj. Włochy, Chiny, Szwajcaria i Republika Czeska. Razem z Niemcami dostawy z tych krajami generowały ponad połowę austriackiego importu. Po stronie eksportu oprócz Niemiec były Stany Zjednoczone, Włochy, Szwajcarii i Francji. Za wyjątkiem Liechtenstein na liście 20 największych austriackich partnerów gospodarczych są wszyscy sąsiedzi tego kraju.

W porównaniu do roku 2015, ranking 20 największych partnerów gospodarczych w imporcie pokazał tylko niewielkie zmiany. Nastąpiła zamiana miejsc pomiędzy Hiszpanią i Federacją Rosyjską. W 2015 r. Hiszpania była na miejscu 14, a Rosja na miejscu 13, podczas gdy 2016 r. odnotowano odwrotny rezultat. Także Japonia i Belgia zamieniły się miejscami. W 2015 r. Belgia była na miejscu 15, a Japonia na miejscu 16, podczas gdy 2016 r. odnotowano odwrotny rezultat. Wśród 20 największych partnerów w imporcie 13 krajów zanotowało dodatnią stopę wzrostu, gdzie dla prawie połowy z nich wyniosła ona ponad 5%. Były to: Czechy (+ 5,3%), Polska, (+ 10,8%), Wielka Brytania (+ 10,0%), Hiszpania (+ 12,0%), Japonia (+ 5,8%) i Turcja (+ 6,1%).

W 2016 r. w ramach listy 20 największych partnerów gospodarczych w eksporcie nie odnotowano żadnych znaczących zmian. Pozycja Japonia poprawiła się z miejsca 21 zajmowanego w 2015 r. i w 2016 r. była na miejscu 19. Natomiast Turcja spadła z miejsca 19 na miejsce 20, zajmowane wcześniej przez Chorwację, której nie ma już na liście 20 największych partnerów gospodarczych w eksporcie w 2016 r. W odniesieniu do prawie połowy z tych 20 największych partnerów eksportowych Austria odnotowała spadki swoich dostaw na te rynki i to za każdym razem głębsze niż to miało miejsce średnio w skali całego eksportu.

Dla austriackich dostaw na rynki 16 z 20 najważniejszych krajów partnerskich w eksporcie czołowe miejsce zajmowała grupa „maszyn i pojazdów”, stanowiąc pomiędzy 32,6% dla Belgii i 55,3% dla Chin. Dla Włoch i Słowenii na pierwszym miejscu była grupa „towarów przetworzonych”, a dla Rosji i Szwajcarii była to grupa „produktów chemicznych”.

WPHI Wieden
Pliki do pobrania

Globalne wyniki austriackiego handlu zagranicznego w latach 2015-Tabela1
pdf | 334.52 KB
Pobierz
Główni partnerzy Austrii w imporcieTabela2
pdf | 336.82 KB
Pobierz
Główni partnerzy Austrii w eksporcieTabela3
pdf | 336.69 KB
Pobierz