Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrawo do zasiłku na wypadek bezrobocia w Austrii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lidia Szeląg | 2016-11-23 09:40:15
zasiłek , bezrobocie


Procedury prawne, które w przyszłości będą stosowane przez AMS wobec polskich pracowników sektora budowlanego.

Zgodnie z wydanym przez Austriacki Trybunał Administracyjny orzeczeniem, austriacki urząd pracy (AMS) jest odpowiedzialny za wypłatę zasiłku dla bezrobotnych osobom wykonującym pracę w Austrii, a mieszkającym w Polsce pod warunkiem, że:

- osoby te po utracie pracy pozostały w Austrii i

- podczas zatrudnienia jeździły do kraju zamieszkania (Polski) rzadziej niż raz w tygodniu.

W innych przypadkach zasiłek dla bezrobotnych powinien być pobierany w kraju zamieszkania, zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Wyjątek stanowi sytuacja w której zainteresowana osoba najpóźniej z chwilą wystąpienia bezrobocia przeniosła swoje miejsce zamieszkania do Austrii.

Przeniesienie miejsca zamieszkania nie dotyczy wskazania jedynie miejsca stałego zameldowania, lecz wymaga przeniesienia ośrodka interesów. Przy ustalaniu ośrodka interesów brane jest pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania rodziny, warunki zamieszkania i życia w Austrii, przyczyny migracji i siedziba w rozumieniu rezydencji podatkowej.

Oprócz tego ubiegając się o zasiłek należy spełnić następujące warunki, obowiązujące wszystkie osoby pozostające bez pracy w Austrii:

- Osoba bezrobotna przebywająca w Austrii (pobyt za granicą ew. urlop zagraniczny, na przykład w Polsce, jest podstawą do zawieszenia wypłaty świadczenia i objęty obowiązkiem zgłoszenia do AMS) musi wykazać gotowość do podjęcia pracy. Dlatego też – również i poza sezonem – musi podejmować oferowane przez AMS prace lub działania nakierowane na kwalifikacje, w przeciwnym razie świadczenie zostanie wstrzymane na okres co najmniej sześciu, w wypadku powtarzającej się odmowy na okres ośmiu tygodni.

- Należy także zawsze przestrzegać wyznaczonych przez AMS terminów spotkań kontrolnych, gdyż w przeciwnym razie świadczenie zostanie wstrzymane do czasu zgłoszenia się zainteresowanego albo – jeżeli przerwa trwała dłużej – do czasu ponownego złożenia wniosku.

Jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych nie przebywają w Austrii, AMS jest zobowiązany zarządzić odpowiednie kontrole.

Szczegółowe informacje nt. warunków przyznania zasiłku dla bezrobotnych w Austrii: pismo Federalnego Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i Ochrony Konsumentów (BMAS) w j. polskim (link)

Pełna treść orzeczenia Trybunału Administracyjnego w j. niemieckim (link)
Ambasada RP w Wiedniu