Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-09 13:53:16
austria, zamówienia publiczne, przetargi

Podstawowym aktem prawnym regulującym zamówienia publiczne w Austrii jest ustawa o zamówieniach publicznych, czyli Bundesvergabegesetz - BvergG.

 

 

 

Z uwagi na federalny charakter kraju, zamówienia publiczne funkcjonują na dwóch poziomach:

 1. federalnym - obowiązuje ustawa regulująca zamówienia federalne (Bundesvergabegesetz)
 2. dziewięciu landów - obowiązują odrębne akty prawne regulujące udzielanie zamówień w poszczególnych krajach związkowych

W ustawie określono  kwoty odnoszące się do wartości przedmiotu zamówienia, powszechnie zwane „progami". Wysokość progów zależy od tego, kto jest zamawiającym, oraz od typu zamówienia.

 

Ustawa przewiduje progi dla:

podmiotów publicznych

 • dla robót budowlanych: 5.278.000 euro
 • dla dostaw: 211.000 euro
 • dla usług: 211.000 euro
   

sektorów

 • dla robót budowlanych: 5.278.000 euro
 • dla dostaw: 422.000 euro
 • dla usług: 422.000 euro
   

Rodzaje zamówień publicznych

 

 • przetarg nieograniczony
 • przetarg ograniczony z ogłoszeniem
 • przetarg ograniczony bez ogłoszenia
 • negocjacje z ogłoszeniem
 • negocjacje bez ogłoszenia
 • zamówienie z wolnej ręki bez ogłoszenia

Dodatkowo - oprócz powyższych trybów postępowania - do dyspozycji zamawiającego są:

 • dynamiczny system zakupów
 • umowa ramowa
 • dialog konkurencyjny
 • aukcja elektroniczna
   

Zamawiający może żądać od wykonawcy, czyli oferenta, zabezpieczenia finansowego. Służy ono pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formie, wadium, kaucji, części wynagrodzenia

 

 

 

Gdzie szukać ofert

 

Ogłoszenia (poza Dziennikiem Urzędowym Wspólnot, w którym publikuje się tzw. zamówienia europejskie) publikowane są w:

 

Zgodnie z ustawą BVergG oferta składa się z kilku elementów. W głównej części oferty musi się znaleźć:

 • nazwa oraz adres (firmy, przedsiębiorstwa) oferenta
 • adres upoważnionej poczty elektronicznej
 • całkowita cena ofertowa lub cena uwzględniająca wszelkie ewentualne upusty czy dopłaty
 • cena wariantowa
 • cena alternatywna
 • spis treści oferty

Do momentu upływu terminu składania ofert, oferent ma prawo dokonywać wszelkich zmian w ofercie, dołączyć wyjaśnienia lub wycofać ofertę.

 

Kontrola przetargów

 

W Austrii działają dwa organy kontrolujące przetargi:

 1. Bundesvergabekontrollkomission
 2. Bundesvergabeamt (BVA)

Obie instytucje podlegają Ministerstwu Gospodarki. Wszyscy członkowie tych organów są wybierani na pięcioletnie kadencje (lista członków dostępna na stronach: www.bva.gv.at) i są niezależni.

Bundesvergabekontrollkomission jest organem rozjemczym, a Bundesvergabeamt – sądowym. Można się do niego zwrócić, jeżeli postępowanie rozjemcze nie zakończyło się ugodą. Bundesvergabeamt zajmuje się także badaniem zgodności krajowych przepisów dotyczących zamówień publicznych z prawem europejskim. Oferent, który uzyskał korzystne dla siebie orzeczenie, może następnie dochodzić odszkodowania w postępowaniu przed sądem cywilnym.

Według nowych dyrektyw Unii Europejskiej od 2018 r. udzielanie zamówień publicznych będzie odbywać się drogą internetową. W Austrii trwają prace nad nowym projektem ustawy w tej kwestii, których zakończenie planowane jest najpóźniej w 2016 roku.

Sektor publiczny w tym kraju zleca rocznie umowy o wartości 54 miliardów euro, które stanowią 16,7 proc. PKB. Po wprowadzeniu zmian Unia Europejska spodziewa się zmniejszenia kosztów wynikających z udzielania zamówień we wszystkich krajach UE do ok. 100 mld euro. Szacuje się, że austriacki Skarb Państwa zaoszczędzi ok. 590 mln euro. Elektroniczne udzielanie zamówień publicznych pozwoli na dokładniejsze i szybsze kontrole realizowanych zleceń - m.in. fałszerstw związanych z dumpingiem czy przetargami.

 

 

W przypadku unikania przez zleceniodawcę udzielania wyjaśnień, dostarczenia wymaganych dokumentów itp. sprawa będzie skierowana do sądu administracyjnego. Podstawowym warunkiem złożenia ofert tą drogą będzie elektroniczny podpis, dostępny za pomocą telefonu komórkowego lub karty obywatela (die Bürgerkarte). Tylko w ten sposób oferenci będą mogli uzyskać kompletną dokumentację.

Elektroniczne udzielanie zamówień publicznych usprawni system, jednak należy liczyć się z pewnymi negatywnymi skutkami działań podejmowanych tą drogą; konkurent może włamać się do naszego komputera i zaoferować niższą cenę niż nasza.

 

źródła: MG, MSZ
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Księgowość dla spółki

Pełna księgowość dla spółek - usługa realizowana przez Kancelaria Clear
Polska - Warszawa 2021-07-05 Dodał: Arkadiusz Boruc Usługi finansowe Zobacz ofertę

BMW leasing

BMW Auto Premium to autoryzowany serwis BMW z siedzibą w Rzeszowie. Firma zajmuje się bieżącą obs...
Polska - Świlcza 2021-06-30 Dodał: BMW Auto Premium Handel, Usługi finansowe, Samochody osobowe Zobacz ofertę

Spawarki TIG - Paton

Paton.pl to sklep internetowy firmy MasterWeld Sp. z o.o., gdzie dostępne są wszelkiego rodzaju s...
Polska - Rzeszów 2021-06-23 Dodał: MasterWeld Sp. z o. o. Handel, Budownictwo Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert