Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRachunkowość, dokumentacja, audyt

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-09 13:27:41
austria, prawo, spółki, rachunkowość

Każdy przedsiębiorca w Austrii musi prowadzić księgowość odzwierciedlającą wszystkie transakcje biznesowe.

 

 

Ponadto, istnieje obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych (Jahresabschluss), w których skład wchodzą:

  • bilans (Bilans)
  • rachunek zysków i strat (Gewinn- und Verlustrechtnng)

Sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w języku niemieckim i wyrażone w euro. Sprawozdania finansowe muszą zostać sporządzone podczas pierwszych dziewięciu miesięcy roku za poprzedni rok obrotowy (rok obrotowy powinien pokrywać się z rokiem kalendarzowym).

Sprawozdanie finansowe musi być przygotowane przez dyrektorów zarządzających w ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku obrotowego (za poprzedni okres obrotowy) i przedstawione zgromadzeniu akcjonariuszy do zatwierdzenia najpóźniej osiem miesięcy po rozpoczęciu następnego roku obrotowego.

Dodatkowo zasady rachunkowości przewidują szczególne zasady, które mają zastosowanie do spółek kapitałowych, oraz do spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest osoba prawna.

Sprawozdania finansowe (Lagebericht) spółek akcyjnych lub dużych i średnich spółek z o.o. muszą być poddane sprawdzeniu przez biegłego rewidenta oraz doradcę podatkowego (Beeideter Wirtschaftsprüfer/Buchprüfer und Steuer berater).

Dyrektor zarządzający spółki akcyjnej i spółki z o.o. ma obowiązek złożyć sporządzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (o ile biegły rewident musiał je badać) do rejestru handlowego właściwego miejscowo dla siedziby spółki. Obowiązki dokumentacyjne są mniej restrykcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Szkolenia BHP Wrocław

Przeprowadzenie w przedsiębiorstwie szkoleń BHP, zarówno dla pracowników nowych, jak i tych z dłu...
Polska - Łódź 2021-06-18 Dodał: Firma Alerta Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Szkolenia BHP Kraków

Na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i zgodnych z wszelki...
Polska - Łódź 2021-06-18 Dodał: Firma Alerta Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Szkolenia BHP Katowice

Każdy pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy, jest zobowiązany do zorganizowania wstępnych i okreso...
Polska - Łódź 2021-06-18 Dodał: Firma Alerta Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert