Suche Menü
A A A Hoher Kontrast: A A

Wirtschaftstandort Polen'GEO GLOBE POLSKA' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Beschreibung des Unternehmens
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Geo Globe Polska (formerly Kruk i Fischer) was established in 1993 as a joint venture enterprise with a German partner Dr K.G. Fischer. In response to the vast market potential we are still developing and enlarging the range of our services. Our leading technology then was vacuum thermoforming of plastics such as: ABS, PE, PS, PP, PMMA, which involves heating plastic to a point of plasticity before it is injected by ram pressure into the closed mold cavity.
After several years – as a result of reorganization – Kruk i Fischer became a family-owned business with all the capital being owned by the members of the Kruk family. A step forward in the history of Kruk i Fischer was the purchasing of MIPLAST Sp. z o.o. – former Nitron S.A. Scientific Research Centre with its registered seat in Mikołów in the year of 2003. In the years to follow the Enterprise has been earning reputation of a leader on the plastic industry market. Then the market launch of GEOMAXX® geocells in 2005 – our flagship product – following a two-year testing in our company labs, became the boosting success. In 2008 we received an EU grant support from the European Regional Development Fund following the Sectoral Operational Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises, years 2004–2006 for our project called Innovative Technology of Geocells of Various Resistances and Temperature Resistance.

(tekst w pomarańczowej ramce)
On October 1st, 2008 the enterprise was transformed from a limited liability company into a limited joint-stock partnership, changing also its business name into Geo Globe Polska.

Another grant from the EU funds from the European Fundation of Regional Development the Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship (ROP SV) for years 2007-2013 for the project called: "Innovative technology for production of sheets and film production based on obtained granulate" allowed us to extend our possibilities.
Firma Geo Globe Polska powstała w 1993 roku, jako spółka joint venture z partnerem niemieckim pod nazwą Kruk i Fischer. Dostrzegając ogromny potencjał rynku, cały czas się rozwijaliśmy, poszerzając gamę oferowanych usług. W tym czasie wiodącą technologią w naszej firmie jest termoformowanie próżniowe tworzyw termoplastycznych takich jak: ABS, PE, PS, PP, PMMA, która polega na podgrzaniu płyty z tworzywa do momentu uzyskania stanu plastyczności a następnie wytworzeniu podciśnienia między w/w płytą a formą.

Po kilku latach w wyniku zmian organizacyjnych Kruk i Fischer przekształciła się w firmę rodzinną, gdzie cały kapitał spółki należy do członków rodziny Kruk. Ważnym krokiem w historii Kruk i Fischer było nabycie w 2003 r. firmy MIPLAST Sp. z o.o. – były Zakład Naukowo – Doświadczalny Nitron S.A. z siedzibą znajdującą się w Mikołowie. Przez kolejne lata Firma buduje swoją pozycję lidera na rynku tworzyw sztucznych. Następną decyzją, która stała się czynnikiem wspomagającym sukces jest w 2005 r. po dwuletnim okresie badań w naszym zakładowym laboratorium wprowadzenie na rynek naszego sztandarowego produktu – geosiatki komórkowej GEOMAXX®.
W roku 2008 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006, na projekt „Innowacyjna technologia produkcji geosiatki komórkowej o różnych rezystancjach i odporności temperaturowej."

1 października 2008 roku firma przekształciła się ze spółki z o. o. w spółkę komandytowo-akcyjną zmieniając nazwę na Geo GlobePolska.

Kolejne wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na projekt „Innowacyjna technologia produkcji folii i płyt na bazie uzyskanego regranulatu” pozwoliło nam poszerzyć nasze możliwości.
Aktivität
Art
Beschäftigung
Webseite
geoglobe.pl
Rechtsform
Die Hauptmärkte von Interesse
  • Europe
  • Asia
  • Australia
  • South America
  • North America
Legenda
- Die Hauptmärkte von Interesse
- Agenturen
- Nabywcy z zagranicy
Industries Company
Hauptindustrie
Zulieferindustrie
Hauptabnehmerbranchen


Veranstaltungen an denen ich teil